Kan Grubuna Göre Diyet / Beslenme

Son zamanlarda popülerliği en çok artan diyet listeleri arasında yer alan kan grubuna göre diyet ile ne kadar zayıflanır? Kimler uygulamalıdır?

Son zamanlarda trendler arasında yer alan diyetlerden biri de kan gruplarına göre diyettir. Dr. Peter d’Adoma tarafından keşfedilen ve ‘Eat Right For Your Blood Type’ kitabında bahsedilen kan gruplarına göre diyet; kan grubunuzun beslenmeniz ile doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Kan Gruplarının Özellikleri Nelerdir ?

Anne ve babadan alınan genler ile anne ve babada olan gen mutasyonları çocuğun kan grubunun belirlenmesini sağlar. Yani anne ve babanın kan grubundan mutlaka biri çocukta da baskın olmaktadır. Kan gruplarının bazı genetik özellikler taşıdığı bilinmektedir. Kan gruplarını genel olarak dört gruba; her grubu da kendi içerisinde ikiye ayırmaktayız. Kan grupları 0, A, B ve AB sıralanmaktadır. Ayrıca her grup kendi içerisinde pozitif ve negatif olarak ayrılmakta; tüm bu ayrımın en ucundaki nokta ise kişinin kan grubu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kan gruplarının Dünya üzerindeki dağılımı asimetriktir. Çeşitli genetik özelliklerin olması ya da olmaması durumunda kan grubunda bölgesel değişimler görülebilmektedir. Genel olarak en yaygın kan grubunun 0 RH+; en az rastlanan kan grubunun ise AB RH- olduğunu söylemek mümkündür. Kan grubunun ne olduğu aynı zamanda kişinin hangi kan gruplarından kan alacağını ve hangi kan gruplarına kan verebileceğini belirlemektedir.

Kan gruplarının oluşum süreci oldukça ilginçtir. Tüm kan gruplarının 0 kan grubundan türediği bilinen bir gerçektir. Zaman içerisinde insan genlerinde çeşitli sebeplerle meydana gelen mutasyonlar diğer kan gruplarının 0 kan grubundan evrilmesini sağlamıştır. A grubu kana sahip olanların çiftçi, B grubuna sahip olanların göçebe ve AB grubuna sahip olanların modern toplum yapısını oluşturan insanlar olduğu da bilinmektedir. Yani evrimsel süreç dahilinde diğer kan gruplarından AB kan grubuna doğru bir kayma söz konusudur. Kişinin kan grubu ile yapılan genellemeler birçok istisna da oluşturmaktadır.

Kan gruplarının kişisel özellikler üzerinde etkili olup olmadığı bilinmemektedir. Bu yönde tahminler olsa da bilimsel dayanaklardan oldukça uzaktır. Ancak bazı kan gruplarının hormon hareketlerine, vitamin ve mineral varlığına izin verme; direnç gösterme düzeyi daha düşük ya da daha yüksektir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde kan gruplarının kendisine uzak gibi görünen bazı özellikleri belirleme gibi bir özelliğinin olduğunu söyleyebiliriz.

Kan Grubuna Göre Beslenme Nedir ?

Vücudun beslenme alışkanlıklarını belirlerken ve buna göre yaşarken dikkat edilecek hususların başında kan grubu gelmez. Çok daha önemli şeyler varken kan grubuna göre beslenmek oldukça abestir. Yapılması gereken şey bağırsak fonksiyonlarını, kan değerlerini, hormon dengesini, fazla veya az kiloları, psikolojik durumu dikkate alarak ciddi bir beslenme düzeninin oturtulmasıdır.

Bilimsel dayanaktan yoksun olsa da 0, A, B ve AB gruplarının tarihsel gelişim sürecinde bulundukları insandaki özelliklere göre düzenlenmiş diyet listeleri bulunmaktadır. A grubu olanlar çiftçi, B grubu olanlar göçebe, 0 grubu olanlar avcı – toplayıcı ve AB grubu olanlar modern yaşama sahip insanlar olarak bilinmektedir. Tarihsel olarak bu durum doğru olsa da bu genetik özelliklerin günümüzdeki beslenme alışkanlıklarını etkileme ya da onlardan etkilenme imkanı sıfıra yakındır.

Kan gruplarının ortaya çıkmasına sebep olan tarihsel kırılmalar bağırsak ve mide üzerinde de genetik olarak bazı etkilerin oluşmasına sebep olmuştur. Modern insan bu etkilerden her ne kadar uzak olsa da yine de bazı insanlar kan gruplarına göre beslenerek daha sağlıklı yaşayabileceğini düşünmektedir.

Kan gruplarının oluşmasına sebep olan bazı faktörler şunlardır:

 • Avcı – toplayıcı yaşamın başlaması
 • Yerleşik hayata geçilerek çiftçiliğin başlaması
 • Göçebe yaşam tarzının benimsenmesi
 • Modern insanın ortaya çıkışı

Bu tarihsel olaylardan her biri doğrudan doğruya bir kan grubu ile ilintilidir. Bu ilintinin aynı zamanda beslenme alışkanlıkları ve beslenme alışkanlıklarına bağlı başarı üzerinde etkili olduğu söylenmektedir.

Kan Gruplarına Göre Beslenme Şekilleri Nelerdir?

A Kan Grubunda Beslenme

A grubu olanlar çiftçi yaşam tarzından gelenler olarak bilinmektedir. Doğal olarak tüketecekleri besinlerin tarım kaynaklı olması idealdir. A Kan grubuna sahip kısmen vejeteryan olarak beslenmesi gerektiği, Süt ve süt ürünlerini oldukça az miktarda tüketmesi gerektiği, et, hayvansal yağlar ve bazı tahılların tüketilmemesi gerektiği kurallar arasında yer almaktadır. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenme esas alınmalıdır.

B Kan Grubunda Beslenme

B grubu ise göçebe grubu olmalarından dolayı hem et hem de süt ürünleri ile; karbonhidrat ve meyve ile beslenebilirler. Yani her türlü besini kararında tüketecek şekilde diyet listeleri oluşturulabilirler. Fakat diyette en dengeli ve yasakları az olan bölüm B grubu kana sahip olanlar için olduğu görülmektedir. Et, süt ve süt ürünleri, tahıl, pirinç, yulaf rahatlıkla tüketilebilir. Beyaz et önerilmemektedir.

0 Kan Grubunda Beslenme

0 Kan grubuna sahip olan kişiler ise daha çok protein ağırlıklı düşük karbonhidrat içeriği olan bir diyet tercih etmeli. Et, balık, hindi tüketiminde herhangi bir sakınca yoktur. Meyve ve sebzeler tüketilmelidir fakat narenciye meyveler tercih edilmemelidir. Süt ve süt ürünleri yok denecek kadar az tüketilmelidir.

AB Kan Grubunda Beslenme

AB kan grubuna sahip insanlara geldiğimizde ise burada da durumlar diğerlerinden pek farklı olmamakla birlikte belli başlı kurallar yer almaktadır. Sebze ve meyveler rahatlıkla tüketilirken, hindi eti dışında et kullanılmaması kuralı yer almaktadır. Süt ve süt ürünleri ise sınırlı miktarda kullanılabilir. Kuralları yer almaktadır.

Kan Gruplarına Göre Yenmesi Gereken Besinler Nelerdir ?

Bilimsel kanıtlardan uzak olsa da kan gruplarının mide – bağırsak üzerinde etkili olduğu söylenmektedir. Bu durumdan hareketle de midenin ve bağırsağın kolayca sindirebileceği gıdalar tüketilmektedir.

Kan Grubu 0 Olanların Tüketmesi Gereken Besinler

 • Az ya da orta yağlı kırmızı et. Ayrıca beyaz et tüketimi de belirli sınırlar dahilinde yapılabilir.
 • Deniz ürünlerinin tüketimi önerilmektedir. Deniz ürünlerinin tüketimi halinde kilo verme trendine girmektedirler.
 • Bu kan grubuna sahip olan insanların tarım ürünleri tüketmeleri halinde kilo almaları söz konusudur. Ayrıca laktoza karşı da direnç geliştirirler. Yani süt ve süt ürünleri de tavsiye edilmez.
 • Asit seviyesi yüksek olan besinlerden de uzak durulmalıdır. Yağ tüketimi hayvan yağları şeklinde olmakla birlikte zeytinyağı ve tereyağı da uygun miktarlarda kullanılabilir.

Kan Grubu A Olanların Tüketmesi Gereken Besinler

 • Tarımsal üretimin başlamasından sonra ortaya çıkan bir kan grubu olmasından dolayı tarımsal kökenli gıdaları tüketmesi tavsiye edilir.
 • Mideleri oldukça hassastır. Özellikle et tüketimi esnasında ciddi hazımsızlık problemleri ortaya çıkabilir.
 • İhtiyaçları olan proteini tarımsal kaynaklardan sağlamak durumundadırlar. Özellikle safra keselerinde problemler oluşmaktadır. Bu sebepten ötürü yağlı etler ciddi derecede zararlı olmaktadır.
 • Süt ürünlerinin her türlüsünü tüketmekte serbesttirler. Aynı şekilde sütten mayalanan süt ürünleri oldukça yararlıdır.
 • Kan Grubu B ve AB Olanların Tüketmesi Gereken Besinler

 • Bağışıklık ve sindirim sistemleri kuvvetlidir. Bu sebepten ötürü düşük kalori miktarında dahi sorunsuz şekilde yaşayabilirler.
 • Et ve tarımsal ürünleri dengeli bir biçimde tüketmeleri gerekmektedir.
 • Balık ürünleri tüketimi tavsiye edilir.
 • Süt ürünlerinin tüketimine karşı laktoz hassasiyeti gelişebilir.
 • Ayrıca AB grubunda olanlar her gıdayı kararında tüketmelidirler.
 • Kan Gruplarının Yememesi Gereken Besinler Nelerdir ?

  Kan Grubu 0 Olanların Tüketmemesi Gereken Besinler

  Söz gelimi 0 grubu olan bir insanın avcılık – toplayıcılık üzerine kurgulanan besin tüketimi, günümüzdeki insanın da et ve meyve ağırlıklı beslenmesini gerektirecektir. Bunun dışındaki, yani henüz Dünya’da mevcut olmayan besinlerin tüketimi ise hassasiyet oluşturacaktır ki 0 grubu için bu tarımsal ürünler ile süt ürünleridir.

  Kan Grubu A Olanların Tüketmemesi Gereken Besinler

  A grubu olanların mideleri tarımsal ürünleri sindirmek üzerine gelişmiştir. Oldukça hassastır. Bu sebepten ötürü et ürünlerinin tüketimi mide ve bağırsak üzerinde olumsuz etki oluşturarak hazımsızlık riski doğurmaktadır. Yani A grubuna sahip olanların et ve et ürünlerinden uzak durması gerekmektedir.

  Kan Grubu B Olanların Tüketmemesi Gereken Besinler

  B grubunda olanlar ise göçebedir. Göçebe yaşam tarzında küçük baş hayvan tüketimi ve avcılık yaygındır. Aynı zamanda ufak çaplı tarımsal tüketim de söz konusudur. Günümüzde kan grubuna göre diyet yapmak isteyenlerin yapması gereken şey hem tarımsal ürünleri hem de hayvansal ürünleri dengeli bir biçimde tüketmektir. Tüketmemesi gereken besinler ise genelde beyaz et kaynaklıdır.

  Kan Grubu AB Olanların Tüketmemesi Gereken Besinler

  Aynı şekilde AB grubunda olanlar da modern insanı temsil etmektedir. Günümüzdeki ulaşım ve iletişim imkanları midemiz ve bağırsaklarımız üzerindeki hassasiyetleri gidermiştir. AB grubu olanların tüm besin türlerini (eğer özel hassasiyetleri yok ise) kararında tükettikleri diyet listeleri oluşturmaları mantıklı iken tüm besin türlerinin aşırı tüketimi sorun oluşturmaktadır.

  Kan Grubuna Göre Diyet Etkili Mi?

  Dr. Peter d’Adoma tarafından binlerce kişi üzerinde yapılan deneyler ile bir kitap halinde sunulan bu diyet programında, kişinin kan grubu ile uygun bir şekilde beslenmesinin sağlık ve diyet ile doğrudan bir ilişkisi olduğu belirtilmektedir.

  Kitapta bulunan iddiaya göre kişinin kan grubu özelliklerine göre beslenmesi sayesinde daha sağlıklı ve daha zayıf olabileceği belirtilmektedir. Bilimsel olarak net bir şekilde kanıtlanmış bir faydaya sahip olmasa da bugün kan grubuna göre diyet birçok kişi tarafından uygulanmaktadır. Beslenme uzmanları bu diyet programını net olarak savunmasa da uygulayan kişilerde de bugüne kadar büyük bir rahatsızlık ile karşılaşılmamıştır.

  Temel olarak kan grubuna göre diyet programları hazırlanırken, besin odaklı bir liste göz önünde bulunduruluyor. Ancak listede mineral veya vitamin önerileri yer almamak ile birlikte yüksek tansiyon ve kolesterol hastalıklarında ya da şeker hastalıklarında diyet listelerinin sorunlar ortaya çıkarabileceği düşünülüyor. Aslında diyet bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi fikri ile ortaya çıkarken, kilo vermek için diyetin uygulanması pek savunulmuyor. Yani kilo verme programlarında çok etkili bir diyet olarak görünmüyor. Uygulayan kişiler arasında ideal bir şekilde 4-6 kilo arasında kilo verme oranı bulunduğu görülüyor.

  Kimler Kan Grubuna Göre Diyet Yapmalıdır?

  Her ne kadar bilimsel olarak faydası kanıtlanamasa da kan grubuna göre diyet yapanların sayısı oldukça fazla. Beslenme uzmanları bu diyeti uygulayarak kilo verilebileceği kanaati taşımıyor. Ancak kan grubuna göre diyet yapanlar için bir rahatsızlık bir zarar söz konusu olup olmadığı da tam olarak bilinemiyor.

  Uzmanlara göre bu diyetin çıkış noktası bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiği. Bu diyeti kilo vermek amacıyla yapmanın çok doğru olmadığı savunuluyor. Bu yüzden fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için kan grubuna göre diyet programı doğru bir diyet olmayacaktır. Herhangi bir metabolik rahatsızlığı olan kişilerin ise oluşabilecek risklere karşı temkinli olması ve diyetisyen eşliğinde diyet yapması önerilmektedir.

  Kan Grubuna Göre Diyet ile Kaç Kilo Verilir?

  Bazı doktorlar kan grubuna uygun bir şekilde beslenip, bununla beraber düzenli spor yaparak daha sağlıklı bir yaşam sürülebileceği iddiasında bulunuyorlar. Buna göre kişinin kan grubu, vücut farklı besin maddeleri ile beslenirken bu besinlerin seçiminde belirleyici faktör oluyor. Bu düşünceye göre her kan grubunun kendine özel beslenme programı, kan grubuna göre diyet programı bulunuyor. Bu programlar düzenli bir şekilde uygulandığı zaman birçok hastalık riskinin yok olduğu ve kilo kaybının mümkün olduğu savunuluyor. Bu diyet programlarını uygulayanların değişkenlik göstermekle birlikte ideal olarak ortalama 4-6 arası bir kilo vermeleri mümkün olabiliyor.

  0 kan grubuna sahip olanların bu diyete başladıkları zaman deniz mahsulleri, brokoli, ıspanak, zeytinyağı gibi besinleri alabilirken mısır ve süt alımını olabildiğince azaltmaları öneriliyor. A grubu kana sahip olanların ise, kan grubuna göre diyet programına başladıkları zaman deniz ürünleri, sebzeler, ananas, zeytinyağı gibi ürünleri tüketmeleri gerekirken buğday, mısır, süt gibi ürünlerden de uzak durmaları tavsiye ediliyor.

  Kan Grubuna Göre Beslenmenin Zararları

  Diyet listelerinin belirlenmesinde kan grubundan önce dikkate alınması gereken pek çok husus bulunur. Sırf kan grubu gerektirdiği için laktoz ağırlıklı beslenen birisinin laktoza intoleransı var ise ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır. Aynı şekilde safrası sorunlu olan birinin sürekli olarak et tüketmesi de sorun oluşturacaktır.

  Yani kan gruplarına göre beslenmenin zararları, beslenme tarzı oluşturulurken yeteri kadar değişkenin hesaba katılmamasından kaynaklanmaktadır. Diyet listeleri oluşturulurken kan grubunu da dikkate alabilirsiniz ancak bunu kararında yapmanız gerekmektedir. Vücudunuzun diğer özelliklerini ve hassasiyetlerini; hastalıklarını, sendromlarını; kilonuzdan beklentilerinizi de dikkate almalısınız.

  Sırf kan grubuna göre diyetlerle kısa vadede aşırı kilo almak ya da aşırı kilo vermek gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Kilo alımına bağlı olarak da organ fonksiyonlarında yavaşlamalar ile diyabet gibi ciddi sorunlar gelişebilir.

  Kan Grubuna Göre Beslenme Diyet Listeleri

  A Kan Grubu Diyeti Listesi

  • Kahvaltı
  • Muzlu yulaf lapası
  • 1 kupa bitki çayı
  • Ara Öğün
  • 1 bardak limonlu yeşil çay
  • Öğle
  • 1 kase soya fasulyeli salata
  • 1 adet portakal
  • Közlenmiş mantar
  • Ara Öğün
  • 1 fincan sekersiz kahve
  • 1 adet yeşil elma
  • Akşam
  • 1 tabak mercimek yemeği
  • brokoli-karnabahar haşlaması
  • 1 dilim ekmek
  • Ara
  • 1 adet muz

  B Kan Grubu Diyeti Listesi

  • Kahvaltı
  • 1kase yulaflı,tahıllı gevrek
  • Ara Öğün
  • 1 adet yeşil elma
  • Öğle
  • Izgara somon balığı
  • yeşil salata
  • 1dilim ekmek
  • Ara Öğün
  • beyaz peynirli tost
  • ayran
  • Akşam
  • 1 tabak etli sebze yemeği
  • 1 kase yoğurt
  • 1 dilim ekmek
  • Ara Öğün
  • 1 bardak süt

  AB Kan Grubu Diyeti Listesi

  • Kahvaltı
  • 1 bardak portakal suyu
  • mantarlı omlet
  • domates salatalık
  • 1 dilim ekmek
  • Ara Öğün
  • 1 çay bardağı kiraz
  • Öğle
  • Hindi fümeli sandiviç
  • 1bardak ayran
  • Ara Öğün
  • yeşil erik
  • Akşam
  • Fırında levrek
  • yeşil salata
  • 1dilim ekmek
  • Ara Öğün
  • 1bardak süt +yarım greyfurt

  0 Kan Grubu Diyeti Listesi

  • Kahvaltı
  • 1 dilim beyaz peynir
  • 2 dilim ekmek
  • domates salatalık
  • Ara Öğün
  • Mango+kivi
  • Öğle
  • Tavuklu sebze soteleme
  • Yeşil salata
  • 1dilim ekmek
  • Ara Öğün
  • 1 fincan yeşil çay
  • haşlanmış sebze garnitür(havuç brokoli karnabahar)
  • Akşam
  • 150gr dana eti
  • salata
  • 1dilim ekmek
  • Ara Öğün
  • 1 adet muz

  Diyet listeleri örnek olarak hazırlanmıştır. Herkes için kullanımı uygun değildir.

  Kan grubuna göre diyetleri genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz. Görüldüğü üzere her grupta yasaklı yiyecekler ve enerji dengesizlikleri vardır. Diyet kişiye özeldir ve bir öğünde her besin grubundan alınması en sağlıklı olanıdır. Herhangi bir besin grubunu tamamen kesmek sağlıklı bir davranış değildir. A kan grubuna sahip birisi diyabet hastası iken hiç protein vermemek yahut 0 kan grubuna sahip birisi kolesterol ve karaciğer yağlanmasına sahipken bol bol kırmızı et yumurta tüket demek sağlıklı bir diyete aykırı olduğundan dolayı sağlıklı diyetler arasına alamayacağım popüler diyetlerden biri olarak kalacaktır. Bilimsel yöntemlerle kanıtlanmamış akla mantığa uymayan diyetlerden uzak durmanızı diyetisyeninizin WHO (Dünya Sağlık Örgütü) standartlarını baz alarak size özel hazırladığı diyete uymanızı önemle tavsiye ederim.

  Neyi Sormak istiyorsunuz bu kısıma detaylı belirtin lütfen. ( Yayınlanma Süresi 24 saati bulabilir ) *

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi*

  Ücretsiz Bilgi Alın

  Tıklayın