Zayıflama Yöntemleri

Hipnoz (Telkin) ile Zayıflama

Zayıflamak için uzun süredir bir çok yolu denedik ve ne kadarımız başarılı olabildi. Günümüzde Hipnoz ile zayıflama tekniği ile zayıflayanlar mevcut.

Kilo verme sürecinde başarısız olanlar, beyin obezliğini yenemeyenler için alternatif çözüm yöntemleri arasında yer alan hipnoz; uyku ile uyanıklılık hali arasında telkin ile davranış değiştirme yöntemidir.

Duygusal açlık, stres, korku, endişe, mutluluk anlarında yemeğe yönelmek tamamen bilinç altındaki düşüncelerin sizde yarattığı bir etkidir. Bunun önüne geçmek için öncelikle bilinç altı temizliği ve arınma gereklidir. Buda hipnozla mümkündür. Hipnoz sayesinde ideal kiloya ulaşma sürecinizdeki tüm problemler giderilecek ve aslında kilo vermenize engel olan etmenler belirlenecek ve neler yapılabileceğine bakılacaktır. Çizilen yol haritasıyla hedefinize ulaşmak daha kolay olacak, düşünce tarzınızdaki değişiklik hem fiziksel hemde sosyal anlamda sizi olumlu yönde etkileyecektir. Yeni yaşam tarzınıza daha kolay adapte olabileceksinizdir.

Hipnozla zayıflama yöntemine geçilmeden önce kişiler tıbbı muayeneden geçer. Herhangi bir sağlık sorunu varsa tedavi ile birlikte hipnoterapi başlatılır. Kişi uyku ile uyanıklılık haline getirilerek yemek yemeğe iten bilinç altında yatan asıl sebepler bulunur. Bunların yerine doğru olan kodlamalar telkin ile yapılarak kişilerin davranışlarının, hayata bakış açılarının değişmesi sağlanır. Her zorlukta yemeğe yönelmek yerine başka çözüm yollarının aranması öğretilir. Duygularını yemeklerle bağdaştırmak yerine kişinin ilgisini çeken ve yeteneklerine uygun bir aktivite edinmesine yardımcı olur. Kişi böylelikle boş kaldıkça yemeklerle kurduğu duygusal bağ yerine bu aktiviye yönelerek yetilerini geliştirmeye başlar. Kendilerine öğretilen doğru davranış yöntemleri ile kişiler diyetine daha kolay uyum sağlar bu süreci yaşam tarzı haline getirir ve kalıcı olarak kilo vererek hayatlarına pozitif bir şekilde devam ederler.

Hipnoz (Telkin) Nedir ?

Beyin, uyku durumunda ve uyumadığı durumlarda farklı dalgalar yayar. Bu dalgalar iki uç nokta arasında net çizgilerle gidip gelmez. Uyku ile uyanıklık hali arasında kalan dalga boyları da vardır. Hipnoz da tam olarak bu ara dalga boylarının yakalanmasını amaçlayan yöntemdir. Uyku ile uyanıklık arasındaki bireylerin beyinleri bilinç seviyesinde olmalarına rağmen telkin almaya daha yatkındır. Kişiler gerçek ile gerçek olmayanların ayrımını tam olarak yapamaz. Telkin edildiklerinin farkında olsalar da uyandırıldıktan sonra bunu bilir ama önemsemezler.

Hipnoz yani telkin uygulamasının yapılması oldukça zordur. Yıllarca pratik yapan kişiler dahi bazı insanları hipnotize ederken zorlanmaktadır. Hipnoz yapımı standart bir süreçtir, kişiye ve yapana göre bazı ufak değişiklikler olabilir. Kişi önce bir yere oturtulur. Dikkat çekici, odak toplayıcı bir madde ile hipnotize edilecek kişinin dikkati bir noktada toplanır. Sonrasında ise ses yardımıyla kişinin uyku haline yakın bir noktaya gelmesi sağlanır. Kişinin bu aşamada bilinci açık, gözleri kapalıdır. Gözleri, uyku halinde olduğu gibi sabit değil devamlı oynar niteliktedir. Fiziki olarak kendini inanılmaz yorgun hisseden bir ruh haline bürünür. Hareket edemez, etmek istemez. Tamamen hipnozu yapan kişinin sesine odaklanır ve şartlanır.

Hipnoz uygulamasının geçmişi çok daha farklı ikna metotlarının denenmesinde yatsa da günümüzde iki temel amaç için kullanılmaktadır. Bu amaçlardan birincisi sigarayı bırakmak iken ikincisi zayıflamaktır. Bu ikisine ek olarak bırakılması gereken bir madde veya alışkanlık için yine hipnoz yöntemi kullanılabilmektedir.

Kişinin alışkanlıklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan hipnoz tekniği bilinçaltına doğru yöntemlerle müdahale eder. Kişinin tüm bağımlılığının, alışkanlığının bilinçaltında yattığı varsayımından yola çıkılarak hareket edilir. Yeme isteği de bu varsayımlara dahildir. Kişiye sigarayı bırakması, alkolü bırakması ya da diyetine dört elle sarılarak yeme arzusundan vazgeçmesi telkin edilir.

Sadece Hipnoz (Telkin) ile Kilo Verilir Mi ?

Hipnoz ile kilo verilir mi ya da sadece hipnoz ile kilo verilir mi gibi sorulara geçmeden önce kilo alımının sebeplerinin incelenmesi gerekmektedir. İnsanlar beslenme alışkanlıklarının kötü olmasından, hareketsizlikten veya çeşitli hormon bozukluklarından dolayı kilo almaktadır. İlk ikisinin çözümü hayat tarzı değişiklikleri ile mümkün olsa da üçüncüsünün yani hormon bozukluklarının sadece hayat tarzı değişiklikleri ile çözülmesi söz konusu değildir. Sebebi ne olursa olsun, kilo verme yöntemlerinden hiçbirisi tek başına işe yaramaz. Spor, diyet, hipnoz… Hepsi bu genellemeye dahildir. Yani, tek başına diyet yapıldığında hareketsizlik devam ettirildiğinden dolayı diyet işe yaramayacaktır. Ya da beslenme alışkanlıkları değiştirilmeden yapılan spor egzersizleriyle de kilo verilemeyecektir. Önemli olan şey tüm yöntemlerin koordine edilmiş bir şekilde uygulanmasıdır.

Yeme isteği ya da daha spesifik bir açıklamasıyla sağlıksız besinleri yeme isteğinin temelleri bilinçaltında yatar. Hareketsizlik ve spor egzersizlerine karşı isteksizlik de bir şekilde bilinçaltında bulunan durumlardır. Hipnoz yöntemi ise bilinçaltına telkin yoluyla müdahale edilmesini amaçlayan oldukça gelişmiş bir yöntemdir.

Zayıflamak isteyen kişinin hipnotize edilmeden önce sorunlarının tam olarak anlaşılması gerekir. Kilo vermek isteyen ancak veremeyen bir bireyin temel sorunları şunlar olabilir:

 • Diyete uymakta güçlük çekmektedir,
 • Spor egzersizlerine karşı isteksizdir,
 • Kaçamak yapmaya meyillidir,
 • Aç kalmaya karşı dirençsizdir,
 • Bazı psikolojik süreçler onu kilo almaya itmektedir.

İşte bu nedenlere ek olarak söyleyebileceğimiz on – on iki sebebin daha göz önünde bulundurularak ön hazırlık yapılması gerekmektedir. Kişinin hangi konuda sorunu varsa hipnoz sırasında ona yönelik telkinlerde bulunulmalıdır. Kişinin sorununu çözmeye yardımcı olan telkinlerden sonra standart bir diyet süreci ile kolay bir şekilde kilo verilebilir. Sonuç olarak hipnoz yani telkin yöntemi tek başına kilo vermeyi sağlamaz. Diyetle ve spor egzersizleri ile kombine edilmelidir. Doğru bir uygulama ile çok işe yarayabilir ancak bir hipnoz uzmanının tedavisi şarttır.

Kimler Hipnoz (Telkin) ile Zayıflama Yolunu Seçmelidir ?

Bilinçaltında kaynağı belli olmayacak şekilde meydana gelen bazı sıkıntılar sonucunda kilo verme sürecinin temel araçlarını baltalayacak şekilde istenmedik bir zihinsel süreç gelişebilmektedir. Yani kişi diyetlere ve spor egzersizlerine karşı kayıtsız kalabilmektedir. Yeme isteğinin çok baskın olması iradesizlik olarak adlandırılsa da bunun temelleri bilinçaltındadır. Hipnoz yöntemi sayesinde bilinçaltı kontrol altına alınarak telkine tabi tutulur. Kişinin sorunlarına yönelik yapılan telkinler sayesinde de bilinçaltında kilo vermeyi engelleyen sebepler ortadan kaldırılabilir. Kaldırılabilir diyoruz çünkü hipnoz ile uygulanan tedavinin garantisi yoktur. Binlerce sebebe bağlı olarak telkinler işe yaramayabilir.

Hipnoz yani telkin yöntemi ile zayıflamayı seçecek kişilerin istiyor olmalarına rağmen kilolarından kurtulamıyor olmaları gerekmektedir. Diyetlerine uymakta, spor yapmakta sıkıntı çekmeleri başlıca sebeplerdir. Genel olarak yemeklere veya spesifik bazı yemeklere, kalori kaynaklarına karşı zaaflarının olması durumunda da hipnoz yöntemine başvurulabilir.

Kişinin başvurmasından sonra sorunun tam tespiti yapılır ve uygun seans sayısı ile kişi etki altına alınarak ilgili sorun ortadan kaldırılır. Ortadan kaldırma sırasında telkinler kullanılır. Kişinin bilinçaltı yönlendirilir. Yönlendirme sırasında açlık hissine olan direncin artması sağlanabilir, diyetlere yönelik motivasyon artırılabilir ya da spor egzersizlerine yönelik telkinler verilebilir. Yani standart kilo verme yöntemlerini destekleyen bir süreç geliştirilir. Zaten telkinin tek başına kilo verdirmesi söz konusu değildir. Bilinçaltı süreçlerinin manipüle edilmesi sayesinde çalışan oldukça gelişmiş bir yöntemdir.

Açlık Üzerinde Hipnozun Etkisi

Son yıllarda zayıflama konusunda zorluk yaşayan, diyet ve spor programlarına sadık kalındığı halde sonuç alınamayan insanlarda hipnoz tekniği kullanılmıştır. Hipnozun ilk ortaya çıktığı yıllarda siğil tedavilerinde kullanılmasının sonucu bugün akıllara hipnoz ile zayıflama gerçekleşebilir mi soruları yerleşmiştir.

Hipnoz bugün alternatif tıp olarak kabul görmüş ve birçok rahatsızlık ile başa çıkmayı başarabilmiştir. Sigarayı bırakmak isteyen, vücutta ki ağrılardan kurtulmaktan zayıflamak isteyen insanlara kadar etkileri görülmüştür.

Bilinç hipnoz etkisine girdiği zaman aslında düşünülen konuların etkisinin bilinçaltına ulaşması sağlanır. Bilinçaltı her zaman uyanıktır ve gerçeğin farkındadır. Bazı durumlarda uyarılması ve harekete geçirilmesi sağlanır. Zayıflama düşüncesi ne kadar istikrarlı bir şekilde hayatın tam ortasına oturtulmuş olsa da hipnoz ile zayıflama tekniği bu düşüncenin bilinçaltına ulaşmasını ve vücudun tepki göstermesini sağlar.

Hipnoz ile zayıflama tekniğinin etki göstermesi için kişinin rahatlamış ve gevşek olması, kendini teslim etmesi gerekir. Bu sayede bilinçaltı kontrol altına alınabilir. Bilinç zayıflama fikrini kabul ettiğinde fiziksel olarak da bunun etkileri görülür. Tabi ki, hiçbir spor egzersizi yapmadan ve sağlıklı düzenli beslenmeden bunu elde etmek çok zordur. Hepsinin bir arada yapıldığı ve bu düşünceyi bilinçaltına yerleştirmeyi başardıktan sonra etkileri kısa sürede görülür. Bilinçaltı zayıflama fikri ile vücudunuz üzerinde değişiklikler göstermeye hazır hale gelir.

Hipnoz ile Bilinçaltındaki Nedenler Nasıl Kaldırılır?

Kilo almanın birçok sebebi olabilir. Depresyon belirtilerinden biri olarak sayılabilen kilo alma, bilinçaltında da birçok sebebin doğurduğu bir alışkanlık olabilir. Birçok insan özgüven problemi yaşayarak spor salonlarına diyetisyenlere başvurabilir. Başarısız olduğunu hissettiğinde en başa döner ve tekrar aşırı yemek yeme ile kilo almaya başlar. Daha önceden yaşanmış travmalar, iş hayatında yaşanan stres ve sinir halleri, korkular ve insanların ne söyleyeceğini önemsemek gibi sebepler ile zayıflama aşamasında yapılanlar başarı elde edilemeyebilir. Hipnoz ile zayıflama işlemi gerçekleşmeden açlık hissi yoğun hissedilir, yapılan egzersizler daha fazla yorar ve sonuç olarak pes edilir tekrar aynı süreçler yaşanır. Her konuyu önce beyinde çözüm getirmek gerekir cümlesi aslında bu durumu özetler. Ne kadar düzenli spor da yapılsa sağlıklı beslenme programları hazırlansa da zayıflamayı engelleyen düşünce ve kaygılar zayıflama sürecinin sağlıklı ilerlemesini engeller. Öncelikle bu düşüncelerden bedeni arındırmak gerekir. Kaygı ve korkuları bir kenara bırakıp inançlı ve istikrarlı bir şekilde zayıflama süreci başlatılmalı. Hipnoz ile zayıflama sayesinde kilo vermek ve hissedilen açlık eziyet olmaktan çıkacaktır.

Hipnoz ile zayıflama aşamasında beyine yapılacak egzersizler ve sağlıklı beslenme programlarının gerekliliği de iletilir. Bu sayede metabolizma kişinin kilo vermesine izin verir. Ayrıca sağlıklı kilo verilmesini de sağlar çünkü metabolizma vücuda zarar verecek kadar çok kilo verilmesine de engel olur. Daha sonrasında verdiğim kiloları tekrar geri aldım gibi problemler de yaşanmaz.

Hipnoz ile Ne Kadar Sürede Zayıflanır?

Hipnoz ile zayıflama teknikleri her insan üzerinde farklı sürelerde etki edebilir. Çünkü hipnoz ile zayıflama kişinin ruh haline etki eder ve ona göre şekillenip etki gösterir. Her insanın zayıflama konusunda zorluk yaşamasına sebep olan bilincinde yatan sebepler farklıdır. Öfke nöbetlerinde, depresyon zamanlarında ve belki de mutlu bir olay ile karşılaşıldığında verilen kararlar rafa kaldırılıp yemek yeme alışkanlığına dönülebilir. Bu gibi birçok psikolojik düşünce ve sebepler alışkanlık haline gelerek bilinçaltında yer edinmiştir. Eğer kısa süreliğine kilo vermek başarılı sonuçlar verse de psikolojik sebeplerden kurtulmadan aynı kilolar yakın zamanda geri alınır. Psikolojik sebepler ortadan kaldırıldığında düzenli ve sağlıklı beslenmenin önemi de kişiye empoze edilir. Olumlu ve pozitif düşünceler ile beyninize gönderilen sözlü sinyaller sorunların ortadan kalkmasını sağlar. Yapılan diyetlerde açlık düşüncesi azalır ve daha katlanılır olur. Vücutta bu olumlu düşüncelere tepki göstererek hazım sistemini ve metabolizmayı hızlandırır.

Bu süreç kişiden kişiye değiştiği için belirli bir süre vermek mümkün değildir. Tek seans ile olumlu düşünceler kişi tarafından kabul edilemeyebilir ve aynı sorunları yaşayabilir. Bilinçaltındaki kaygı hallerini, kıskançlık ve yalnızlık gibi düşünceleri ortadan kaldırmak ve iyi sonuçlarını görüp bundan emin olmak yaklaşık 6-8 seans sürer. Genelde ilk seanslar çok uzun sürmez ve kişinin bu durumdan rahatsız olması engellenir. Yavaş yavaş ilerleme kaydedilir ve gittikçe seans süreleri artar. Hipnoz ile zayıflama aşamasında haftada 2-3 seans uygun görülür. Kişinin gelişmeleri gözlenir ve 1-2 ay içinde genel sonuçlar elde edilir. Bu süreç hipnoz tedavisi uygulayan kişinin tekniği ile de farklılık gösterebilir.

Hipnoz ile Zayıflamak İsteyen Kişinin Diyet Yapmasına Gerek Var Mıdır?

Hipnoz ile zayıflama sayesinde daha önce başarısız olunan diyet programlarının beyne gönderilen başarısızlık ve iradesizlik mesajlarının önüne geçilir. Hipnoz ile zayıflama tekniğinin ardından düşünce tarzı değişir ve yapılan diyetlerden olumlu yanıtlar alınır.

Fakat egzersiz yapmadan yaşanılan bir hayat tarzı ve sağlıksız düzensiz beslenme ile sonuç almak beklenemez. Hipnoz ile zayıflama sadece beyine gönderilen mesajları değiştirir ve bilinçaltına olumlu düşünceler yerleştirir. Bu sayede yapılan diyet ve egzersiz programlarından fayda sağlanır. Çaba göstermeyen ve yemek yemeye aynı şekilde devam bir kişi hipnoz ile zayıflamayı başaramaz.

Hipnoz zayıflamak isteği aşılandığında yapılan diyetler sonuç verir hale gelir. Fakat hipnoz tedavisinin ardından zorlu şok diyetleri uygulamaya gerek yoktur. Bu sağlıksız ve önerilen bir uygulama değildir. Bilinçaltı zayıflama isteğini kabul ettiğinde zaten bütün sağlıklı beslenme ve içilen bol miktarda su sonuçlarını kısa zamanda gösterir. Günlerce aç kalmaya ve kas yapınızı zorlayacak kadar güç gerektiren zorlu spor programlarına ihtiyaç duyulmaz.

Bilinçaltı diyet ve zorlu rejim hakkında olumsuz etkiler gösterebilir. Bu yüzden rejim yapıldığını düşünmek yerine sağlıklı beslenmeyi hayatta alışkanlık haline getirilirse beyin bunu olumlu mesajlar halinde yorumlar. Sağlıklı yaşam fikrinin kabullenmesi ile kısa sürede zorlu diyetlere ihtiyaç duyulmadan güzel sonuçlar elde edilebilir.

Neyi Sormak istiyorsunuz bu kısıma detaylı belirtin lütfen. ( Yayınlanma Süresi 24 saati bulabilir ) *

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi*

Diyetisyen

Tuğba Yaprak

Genel yaşam standardınızı bozmadan, sıkılmadan diyet yapmak istemez misiniz ?

Sizi Arayalım


  Hemen Şimdi Destek Alın

  Ücretsiz Bilgi Alın

  Tıklayın